1H+KK+KH+ALK+VH 35 m2 KAUKAJÄRVI
Saarenvainionkatu 3, TAMPERE

5 510,00 / kk

1H+KT+KH+ALK+PARVI 60+25 m2 AMURI
Sotkankatu 20, Tampere

910,00 / kk

1H+KK+KH 30 m2 HERVANTA
Muroleenkatu 8, TAMPERE

480,00 / kk